Kontakt

Musik

Musik och sånginslag i en begravningsakt är en viktigt del. Ofta är det just det som lyfter fram minnen från den avlidnes liv. Man är välkommen att komma med egna förslag
för sång och musik.
Vi på byrån hjälper till med att ordna solister och musiker. Vi har också
ett stort utbud av sång- och musikförslag.