Kontakt

Gravstenar

Gravstenen är en fortsatt berättelse av den bortgångnes livshistoria. De som har en befintlig gravsten och behöver en komplettering eller renovering av stenen hjälper vi till att ordna det. Om man vill beställa en helt ny gravsten finns vi till för att förmedla kontakten till vår samarbetspartner, Bäckmans Stenhuggeri i Karlstad.
Här kan ni se delar av deras utbud: Bäckmans - Gravvårdar