Kontakt

Alfa Omega - För din trygghet

Vi arbetar för er trygghet vid ett dödsfall. Oavsett om man möter förlusten plötsligt eller kanske efter en tids sjukdom eller vid ålderns höst, uppstår det många frågor och funderingar. Vi vill hjälpa till med de praktiska förberedelserna inför begravning och tillmötesgå era önskemål.
Vi vill följa steg för steg genom att vara lyhörda och vägledande. Man bär den bortgångnes hela liv med sig, från början till slut. Det är som att vara på en resa, att vandra sorgens väg. Den har sin början och sitt slut, från Alfa till Omega, från vaggan till graven.