Kontakt

Juridik

Enligt lag ska en bouppteckning upprättas efter varje person som avlider. Den ska göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas till Skatteverket för registrering inom ytterligare en månad.
Vi förmedlar kontakter till auktoriserade jurister och företag för en professionell hjälp inför boutredningar och övrig familjejuridik.
Om det saknas tillgångar räcker det med en enklare form av bouppteckning, en s k dödsboanmälan. Den görs av kommunens socialförvaltning.