Kontakt

Dödsannons

Dödsannonsen kan vara ett sätt att beskriva den avlidnes livsresa. Att välja en symbol till annonsen kan berätta något viktigt om personen och det kan vara bra om man hunnit fundera på det innan besöket till begravningsbyrån. Likaså kan en dikt i annonsen säga något om personens inställning till livet. Vi kan också erbjuda hjälp att hitta de rätta orden genom dikter och verser vi har på byrån.
Det kan vara bra att fundera på hur man vill skriva de anhörigas namn i annonsen och vilka som ska vara med som sörjande. Längst ner i annonsen ska det stå information om själva begravningsceremonin, om den ska ske i stillhet i kretsen av de närmaste eller om alla är välkomna. Har man även planerat en minnesstund efteråt kan man skriva hur man kan anmäla sitt deltagande. 
Dödsannonsen är helt enkelt en viktigt del i sorgeprocessen. Det kan kännas tungt och så definitivt, men det kommer att bli ett fint minne att få läsa annonsen och minnas tillbaka.