I sorgens närhet

När man förlorat någon av sina närmaste kan det vara svårt
att förstå vad som har hänt. Det avsked som begravningen innebär fyller en viktig funktion i sorgeprocessen och hjälper
oss att bearbeta sorgen.
Det kan ta tid att forma begravningsceremonin. Vi är här för
att stötta, hjälpa och lyssna till era önskemål så att avskedet
blir till ett fint minne.
Moln

Kontakter med olika myndigheter, sjukhus, församling, kyrkogårdsförvaltning med mera

Bokning av personal och lokal för begravning och minnesstund

Förmedling av gravvårdar

Skog

Naturen hjälper mot sorgen

Beställning av annonser, blommor, förslag
på sång och musik, förtäring

Kontakt med bouppteckningsföretag och advokat

Välkommen att kontakta oss för mer info!